O fundacji

Fundacja Śląskie Anioły prowadzi działalność charytatywną i jest Organizacją Pożytku Publicznego ukierunkowaną na pomoc dzieciom pokrzywdzonym przez los i wymagającym specjalnej opieki. 

Od 2005 roku działaliśmy jako Fundacja K S M, wspierając osoby starsze i wykluczone oraz samotnych rodziców. Od 2016 roku, jako Fundacja Śląskie Anioły, całe swoje siły i możliwości angażujemy w pomoc dzieciom z niepełnosprawnościami oraz pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych, dla których los był szczególnie okrutny.

W ciągu roku organizujemy szereg akcji charytatywnych oraz stwarzamy warunki do organizacji spotkań, wyjazdów, wycieczek oraz innych przedsięwzięć dla dzieci i rodzin. 

Przygotowujemy i dostarczamy wyprawki szkolne, przedmioty pierwszej potrzeby oraz paczki okolicznościowe. Przed nami wiele inicjatyw opatrzonych tym, co dla nas najważniejsze - uśmiechem naszych podopiecznych.

Zarząd Fundacji oraz wszystkie osoby działające na rzecz Śląskich Aniołów nie pobierają wynagrodzenia za swoje działania. Pełną księgowość, również w formie non profit, prowadzi biuro rachunkowe.

Dziękujemy, że jesteście Śląskimi Aniołami. 

Zdjęcia polaroid, zdjęcie fundacji, zdjęcie założycielek

Komu pomagamy?

Podmioty, z którymi podpisaliśmy porozumienie
Zespół Szkół Specjalnych nr 9 w Katowicach
Zespół Szkół Specjalnych
nr 9 w Katowicach
Dom Aniołów Stróżów w Katowicach
Dom Aniołów Stróżów
w Katowicach
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 33 w Chorzowie
Szkoła Podstawowa
Specjalna nr 33
w Chorzowie
Dom Dziecka TĘCZA w Katowicach (oddziały przy ul. Rybnickiej i Kaszubskiej)
Dom Dziecka TĘCZA
w Katowicach (oddziały przy
ul. Rybnickiej i Kaszubskiej)
Pomagamy przez wspólną zabawę i organizowane uroczystości. O tym, kto otrzyma wsparcie, decyduje psycholog i/lub pedagog szkolny z danej placówki. Dzięki naszemu wsparciu dzieci często po raz pierwszy mogą zobaczyć polskie morze. Organizujemy i opłacamy wyjazdy wakacyjne na zieloną szkołę dla naszych podopiecznych.

Certyfikaty

Każdego roku przyznajemy Certyfikaty Śląskiego Anioła, aby uhonorować najbardziej zaangażowane Anioły, które w wyjątkowy sposób wspierają działania na rzecz naszych podopiecznych.

Certyfikat

Statuetka
Anioła

Od roku 2019 przyznawana jest statuetka Śląskiego Anioła dla osobowości roku, która swoim zaangażowaniem w szczególny sposób wsparła działalność Fundacji oraz pomogła naszym podopiecznym.

Statuetka anioła

Platynowy Laur
umiejętności
i kompetencji

Kapituła Laurów Umiejętności i Kompetencji Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach przyznała Fundacji Śląskie Anioły Platynowy Laur Umiejętności za lata działalności pro publico bono.

Laur umiejętności i kompetencji

Nasi partnerzy

Bardzo dziękujemy wszystkim Darczyńcom, Wolontariuszom i Przyjaciołom Fundacji. Bez Was nie moglibyśmy działać na tak szeroką skalę. Wasza pomoc jest bezcenna.